–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

3. Sự lầm chấp của Chúng Sinh đối với Đức Bổn Sư

15 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 40426)
3. Sự lầm chấp của Chúng Sinh đối với Đức Bổn Sư
bonsu_toc_r
Đức Bổn Sư 41 tuổi, Purna
đã vẽ chân dung của Ngài.
Khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 41 tuổi, một chân tử của Ngài tên Purna đã vẽ truyền thần chân dung của Ngài. Bức chân dung này được xem như một bảo vật và hiện đang được lưu trữ tại Bảo Tàng Viện Hoàng Gia Anh.

Suốt đời hành Đạo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn để tóc ngắn gọn như chân dung ở bên cạnh chớ không có cạo sạch tóc như Tăng Ni hậu lai lầm tưởng. Nhắc lại buổi cơm cuối cùng của Ngài do ông Thuần Đà dâng cúng trong đó có một miếng thịt nướng. Điều này cho biết Ngài không có chuyên ròng ăn chay. Đức Di Lạc còn dạy rằng dù Đức Bổn Sư có quay về sống với vợ, con cũng không hề bị mất Chánh Báo của Ngài. Do lớp tu sau này nặng về Thiên Pháp nên phát sinh cạo đầu ăn chay, xa rời thế gian, sống theo trừu tượng dần dần làm xa lìa Chánh Pháp. Do đó, dẫn tới sự tu hành không còn y Tôn Chỉ của Phật, lại nặng Sắc Tướng Âm Thanh sa vào Mạt Pháp cho đến ngày nay.

Do sự lầm chấp trên nên khi Đức Di Lạc Hạ Lai khai đạo theo Cư Nhân Hạnh ngay giữa thành phố Nha Trang 37 năm mà không có một Tăng Ni nào theo tu con đường Giác Ngộ với ngài./-