–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH VŨ TRỤ VỚI CON NGƯỜI

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 14333)
DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH VŨ TRỤ VỚI CON NGƯỜI
sunset_canoe_people_1-thumbnailDưới Sự Nhận Định Vũ Trụ Với Con Người: Đối với con người hiếm bậc đã biết, họ tự đem tư tưởng cái nghe thấy biết nhịp nhàng với vũ trụ sai chạy khác biệt, trở thành quan niệm tư hữu, đương nhiên nó phải bị riêng rẽ hai khối vũ trụ với con người. Hiếm có bậc nào hiểu Đạo Phật đứng ngoài tất cả lại nhìn chung tất cả mà đặng cái nghe thấy biết chung cùng với vũ trụ và con người đồng nhất. Nên chi mới trao cho con người cố tạo cho đặng cặp mắt Thiền Sư, gọi là Như Lai Nhãn Tạng mới có thể nhìn nhận lời nói trên chân thật.

– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.