–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CUNG NGHINH VÍA ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7422)
CUNG NGHINH VÍA ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO
Chân Nguyên nay sắp vãn hồi,
Cung nghinh mồng tám thêm trồi mười ba.
Tân Hợi Tạng trổ Phật Đà,
Thiên Nhân đồng hóa diệu hòa muôn phương.
Dưới chân Phật Đảnh chân thường,
Pháp Tạng Hội Thượng đương trương mình Rồng.
Để trao tuyệt đối Chân Không,
Kính dâng Sư Bổn lòng Trong suốt lòng.
Xin Ngài Chứng Thị Diệu Đồng,
Hợp Minh Tây Cảnh Lạc Tôn Chung Thường.
Cũng ngày mồng tám phương phương,
Là ngày mồng tám vỡ nguồn trầm mơ.
Tạng Chân Bảo Pháp đón chờ,
Cung nghinh Tam Thế, vần thơ dâng Ngài.


TĂNG CHỦ NHẤT TÔN PHÁP TẠNG
Lúc 18g 05 tại Trung Ương-Nha Trang
Kỷ niệm ngày 08-12 Tân Hợi (nhuận) 1971