–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

XUÂN ĐẸP

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 5766)
XUÂN ĐẸP
Xác pháo mừng Xuân, trắng lẫn hồng,
Sân Chùa cành lá, cảnh chen bông,
Khói hương thơm tỏa, hồn Xuân thắm,
Bởi NGUYỆN khắp trùm núi với sông.
Một tấm lòng này đưa vạn cảnh,
Hai nương Tam Thế giải giao phong,
HẠNH dùng Bi Trí kiên giang hộ,
Trọn đến Hoàn ca giới vẹn đồng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN