–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

BÊN LỀ TÂM PHÁP: NGỒI XÍCH LẠI ĐÂY

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7145)
BÊN LỀ TÂM PHÁP: NGỒI XÍCH LẠI ĐÂY
Tôi chỉ vùng mây che mảnh Trăng,
Chỉ Sao nho nhỏ nháy tênh tăng,
Chỉ đồi rong phủ bên rừng thẳm,
Chỉ sóng lô nhô mặt nước nhăn.
Tôi nói những gì ai biết chăng?
Nói bờ sông lặng có cô Hằng,
Trăm hoa chen lá nương mùi gió,
Duy chỉ mình Tôi đã viếng thăm.
Tôi nghĩ những gì ai hiểu không?
Nghĩ nơi vạn nghĩ, nghĩ nơi lòng,
Nghĩ đường Thiên Trúc xa bao dặm?
Mà Tổ Bồ Đề gánh chữ Không.
Hãy xích lại đây Tôi chỉ cho,
Chỉ Tâm lầm lộn chịu thăm dò,
Nên hình Tam Thế là Tâm Pháp,
Nếu rõ toàn tâm khỏi đắn đo.
Pháp Tâm diễn khắp khắp phương phương,
Lầm bỏ lấy không lạc Vô Thường,
Bằng thấu trăm nơi Tâm vốn Pháp,
Chung gồm duy nhất, đắc Chân Thường.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Kỷ niệm 28-04-1971, Nha Trang
Vía Đức Đông Độ