–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TẬN ĐỘ HẠ LAI

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6791)
TẬN ĐỘ HẠ LAI
Tất cả diễn hành trổi khúc ca,
An nhiên Tịch Tịnh Phổ Di Đà,
Nhìn sang Tây Độ hương thanh thoát,
Ngó đến Đông Phương nhánh trổ hoa.
Cực điểm kỳ công xây Chánh Pháp,
Đương Lai Sanh Hạ mỗi mình TA.
Mấy ai đã hiểu Đông Tây diễn,
Một khúc Sơn Ca, vạn lối hòa.
Ý nghĩa thâm sâu khó hiểu sâu,
Tận dùng Hạnh Nguyện thoát mong cầu.
Giữa thời Đông Độ hòa Tây Độ,
Chỉ một cành hoa tát biển sâu.


Kỷ niệm thời VÔ THƯỢNG TÔN
Lúc 07g05 phút