–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CHÍ NGUYỆN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7013)
CHÍ NGUYỆN

Lá chen lều lá cảnh xinh xinh,
Ngày đến, năm đi chuyến Lộ Trình,
Hai mái duyên lành che nắng gió,
Một vùng rừng trải đội trời xanh,
TA tuyên Bảo Pháp toàn dân thỉnh,
Về với Gia Trung mỗi một mình,
Chí nguyện khai thông đời sống Đạo,
Tâm tình thắc thẻo, tấm lòng xinh.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày 20-06-1984 (năm Giáp Tý)