–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CẢM THÁN - CHÂN TỬ PHƯƠNG XA

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6874)
CẢM THÁN - CHÂN TỬ PHƯƠNG XA

Nhìn ảnh của Con gợi mạch sầu,
Mối Tình hai Cảnh bận lo âu,
Cháu đi Tây Trúc, lòng thương nhớ,
Bác ở Đông Thiên, luống bạc đầu,
Mai một gió hòa, mưa nắng thuận,
Vuông tròn tái hợp, cạnh bên nhau,
Hồn Thi mặt giấy buồn man mác....
Trọn tấm lòng trong, vẹn trước sau.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN