–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TỌA THIỀN ẨN HIỆN PHÁP

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8023)
TỌA THIỀN ẨN HIỆN PHÁP

Thân Biến Diễn Tuy nhiên Tâm Pháp diễn tuồng,
Pháp liên tục biết nên luồng bị mê.
Chính Thân Vũ Trụ đồng huề,
Trong ngoài tỏ Một, cập kề Pháp Không.
Đoạn này bày tỏ về Thân,
Gặp đêm lừng lựng, bồng bồng tăn tăn.
Mặt tê, môi xệ miệng nhăn,
Đầu dài meo méo, mày cong, mắt tròn.
Từ từ Thân lớn hơn non,
Dưới chân ẩn hiện đường mòn cỏn con.
Dùn dùn thân bé tí hon,
Đột nhiên Thân rã, chỉ còn biết thôi.
Lần lần Thân ráp vãng hồi,
Có khi Thân rõ, như ngồi ngã tư.
Thân khi dài ngắn từ từ,
Lên lên, xuống xuống, một, mười, bảy, ba.
Tịch Tịnh Thân hóa, hóa ra,
Gần xa cùng khắp, Thân Ta dẫy đầy.
Vô Ngã thay đổi Pháp này,
Nhận Thân Giả Hợp lấp xây Mê Lầm.
Thân chung Ba Cõi Sáu con đường,
Không Trụ vần xây khắp khắp phương,
Chẳng thiếu đâu dư đồng Chủng Trí,
Thân dành chia xẻ chút Thân thương,
Thân không giả vì Chân Thân Pháp,
Lời Phật bày có Pháp có Ta,
Thích Ca vẫn Tất Đạt Đa,
Vẫn Thân Viên Mãn, tại Ta Mê Lầm.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN