–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NGHE TÔI NÓI

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7759)
NGHE TÔI NÓI