–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

XUÂN ĐẸP của ÔNG NGÔ ĐÌNH HOÈ

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7881)
XUÂN ĐẸP của ÔNG NGÔ ĐÌNH HOÈ

Rực rỡ trời xuân đượm ánh hồng,
Cỏ cây đua nở triệu ngàn bông,
Muôn người thêm sắc càng tươi thắm,
Vạn vật trổ màu đẹp núi sông.
May được thanh bình, vui lạc cảnh,
Rủi còn chinh chiến lụy cuồng phong,
Lòng thành cầu nguyện giang san hộ,
Chấm dứt can qua, sống Đại Đồng.


Họa nguyên vận:
Xác pháo mừng xuân, trắng lẫn hồng,
Sân chùa cành lá, cảnh chen bông,
Khói hương thơm tỏa, hồn xuân thắm,
Bổn nguyện khắp trùm núi với sông,
Một tấm lòng này đưa vạn cảnh,
Hai nương Tam Thế giải giao phong,
Hạnh dùng Bi Chí, Kiên Giang hộ,
Trọn đến hoàn ca giới vẹn đồng.

TỪ THẾ THỌ
TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN