–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TRÂU BÒ...

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7887)
TRÂU BÒ...
Trâu bò còn có cỏ non,
Người trong một nước không còn tình thương.
Chim kia tùy ổ tùy vườn,
Tùy nơi đặng sống chẳng vương buộc ràng.
Làm người lắm chuyện đa đoan,
Chết sống một chỗ bao ngàn án treo.
Thực thà thua giống chó mèo,
Thua loài cầm thú sông đèo thảnh thơi.
Non non nước nước chơi vơi,
Tại sao chưa giải cho đời tự do.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN