–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TẶNG ÔNG PHÁP MINH

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8473)
TẶNG ÔNG PHÁP MINH
Thôn Phú Hửu xã Vĩnh Ích-Ninh Hòa
Hữu duyên ngày trước Pháp Minh,
Hôm nay phơ phất lộ trình khói hương.
Một mai sẽ có Chân Thường,
Ai ơi! Nhật Nguyệt còn vương vấn trần.
Pháp Đàn đâu phải vẹn phân,
Bởi vì Sinh Chúng quá phần phân chia.
Kẻ đi hay đến bị lìa,
Viên dung Nhất Trí nào chia phân gì?
Pháp Đàn là cái chi chi,
Thần Thông Bảo Pháp chốn ni tỏ tường.
Than ôi Sinh Chúng đồng vương,
Buồn mê mong giác bức tường ngăn đôi.
Kẻ đi có đứng hay ngồi,
Cũng vì Thể Tánh vãng hồi Nhân Thân.
Nghĩ suy, suy nghĩ xa gần,
Đó là vọng đảo của cân Pháp Thừa.
Tìm đâu cho đặng được vừa,
Lòng mê mê mãi thiếu thừa dư thêm.
Pháp Minh bình tĩnh êm đềm,
Phá mê giải chấp nỗi niềm Phật Tôn.

-TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
11 giờ ngày 16-11- Tân Hợi (02–01-1972)
Kỷ niệm ngày ĐỨC TĂNG CHỦ giá lâm Pháp Bảo Hội Sở xã Vĩnh Ích.