–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

15. TẠI SAO TỌA THIỀN KHI THĂNG, LÚC TRẦM KHI THOẢI MÁI, LÚC UỂ OẢI?

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13702)
15. TẠI SAO TỌA THIỀN KHI THĂNG, LÚC TRẦM KHI THOẢI MÁI, LÚC UỂ OẢI?
Tại THÂN chưa điều hòa, TÂM chưa điều hòa, KHẨU chưa điều hòa, nên chi có đêm công phu thoải mái, khi thời Thăng, lúc lại Trầm đen tối. Vì nó như vậy nên các Hành Giả chán lười, phát sinh uể oải. Bậc tu Thiền phải là bậc Kiên Dũng quyết tâm, bền chí. Bậc tu Thiền phải là bậc Đại Trượng Phu, xem thói đời chẳng thích ứng, không khác với kẻ chèo thuyền nhổ neo, quyết lòng qua bờ Bến Giác. Vì Tâm Chí của bậc tu Thiền như vậy nên chi đêm nào chán chính là đêm cố gắng để đánh đuổi CON MA LƯỜI TRỄ.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN