–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GIẢI NGHIỆP

05 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 15230)
GIẢI NGHIỆP
ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHÁP TẠNG

Từ thời mới bắt đầu Khai Đạo vào những năm 1950–60, tại Sinh Trung, Nha Trang, Đức Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật đã dụng Pháp Môn ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHÁP TẠNG để nhân sinh gần với Chánh Pháp Long Hoa Pháp Tạng. Bà con xa gần đã đến với Ông Thầy Sáu chính là Đức Ngài, xin chữa bệnh hoặc giải bối cảnh khổ. Chính nhờ vào kết quả đạt được, nên Đức Ngài đã dần dần khuyên nhủ bà con biết tu hành theo Chánh Pháp Long Hoa Pháp Tạng.

Đối với Thiền Sư Di Như, Vị Thừa Kế của Đức Ngài, sau khi đến Hoa Kỳ để Khai Đạo, đã nhận thấy nhân sinh khó nghe nổi Chân Lý Thực Tiễn, Tu Tự Tánh nên cũng theo chân Đức Ngài, dụng Đại Phương Tiện Pháp Tạng để chữa bệnh, giải bối cảnh khổ cho đồng bào nào đến gặp được Thiền Sư. Sau đó, Thiền Sư mới lựa cách khuyên nhủ đồng bào nên Tu Tự Tánh. Nhờ vậy con đường Khai Đạo Chánh Pháp được mở rộng như hiện nay.

DÙNG MẬT TÔN PHÁP TẠNG HÓA GIẢI NGHIỆP

Bệnh tật, bối cảnh khổ chính là Nghiệp của nhân sinh nay phải bị nhận chịu trở lại. Chữa bệnh, giải nạn cho nhân sinh là dụng Mật Tôn Pháp Tạng hoá giải Nghiệp của nhân sinh đang hàm chứa nơi Như Lai Tạng. Hoá giải nghiệp xong thì hết bệnh, thoát khổ nạn. Khi bớt nghiệp rồi, nhân sinh mới có thể bắt đầu tu hành Tự Tánh nổi.

Dụng Đại Phương Tiện Pháp Tạng cốt yếu chỉ dẫn nhân sinh tu đúng Y Tôn Y Chỉ của Chư Phật để vừa giải nghiệp cũ, vừa tránh gây tạo nghiệp mới.

KẾT QUẢ HOÀN MÃN. (video Sự Kỳ Diệu)

Biết bao trường hợp bệnh nan y hoặc trong bối cảnh tận cùng đã được giúp đỡ đạt kết quả hoàn mãn. Trong số đó có trường hợp bệnh nhân gần chết (đã được bác sĩ xác định) vẫn được cứu sống trở lại, rồi sau đó đã được Chứng Minh cho sống thêm mỗi lần là 12 năm (một Con Giáp). Những bệnh nhân này hiện vẫn còn sống.

Mọi trường hợp đã đạt kết quả như ý nguyện là do người cần giúp đỡ có sẵn những căn-duyên như sau:
• Là Chân Tử Pháp Tạng hoặc thân nhân.
• Đã có công đức với Phật Đạo, với Long Hoa Pháp Tạng.
• Đã từng cống hiến tinh thần, công sức, tài vật để bảo vệ, giúp đỡ đồng bào, nhân sinh.

Nếu lần đầu tiên quý vị đến với Long Hoa Pháp Tạng để chữa bệnh, giải nạn thì tinh thần thiện căn, thiện chí của quý vị là yếu tố rất quan trọng.

Sau khi đã liên lạc được rồi, quý vị nên tập trung lòng tin theo sự hướng dẫn của Thiền Viện (có chứng minh, chỉ dẫn từ Thiền Sư Di Như) để đạt được kết quả tốt đẹp.

Vài trường hợp không đạt kết quả chỉ vì đã thiếu lòng tin, không theo sự hướng dẫn của Long Hoa Pháp Tạng. Trong đó có trường hợp sau khi được khỏi bệnh, nhưng bệnh tái phát trở lại nặng hơn rồi chết vì họ (bệnh nhân hoặc thân nhân) tin rằng kết quả đạt được là do uống thuốc hoặc do sức mạnh tâm linh khác, không phải do Chánh Pháp Long Hoa đã cứu giúp bệnh nhân. Sự kết thúc đau buồn như vậy vì "Vũ Trụ luôn thi hành cán cân Bình Đẳng".

LIÊN LẠC

Liên lạc qua email của website. Xin điền email của quý vị thật rõ ràng và xem lại trước khi gởi đi. Có nhiều trường hợp ghi email sai nên chúng tôi không liên lạc được. Quý vị cũng nên cho biết nơi ở hiện tại để chúng tôi dễ dàng chuyển tiếp quý vị đến thiền viện gần nhất để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể.

–Thừa lệnh Di Như Đại Bồ Tát
Viện Hộ Đạo Hoa Kỳ