–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CHÂN LÝ THỰC TIỄN: QUAN ÂM CỨU KHỔ 2_V

08 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 35325)
CHÂN LÝ THỰC TIỄN: QUAN ÂM CỨU KHỔ 2_V


Tải xuống máy