–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14939)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14512)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19725)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12798)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12247)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12983)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 31319)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25359)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13082)