–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14533)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14078)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 18828)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12463)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11913)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12236)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 30557)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 24935)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12622)