–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11459)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11720)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16095)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10222)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9532)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9872)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25460)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21389)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10664)