–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11274)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11572)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15962)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9999)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9389)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9692)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25144)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21122)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10518)