–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

16. PHƯƠNG THỨC KHÍ HẬU

22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 13188)
16. PHƯƠNG THỨC KHÍ HẬU
Khí hậu và nơi Tọa Thiền nó rất cần hòa hợp làm phần Trợ Duyên cho các hành giả. Hành Giả nên xem xét tùy theo thời tiết nóng, lạnh, hoặc chỗ Tọa Thiền bị nóng, bị lạnh. Khi nóng, Hành Giả tìm phương thích nghi hoặc cởi áo, lúc lạnh thời mặc áo rộng mỏng. Bên Tây Tạng, Nhật Bản tọa Thiền chỉ đóng khố. Vì phương thức khí hậu giúp đỡ cho các bậc Tọa Thiền cho nên các vị Thiền Sư mới cất Cốc nơi hòa hợp khí hậu là vậy.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN