–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CÙNG MỘT MÙA THU TA ĐỨNG NHÌN MÂY

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8250)
CÙNG MỘT MÙA THU TA ĐỨNG NHÌN MÂY
Hôm nay Ta đứng nhìn mây,
Trúc mềm buông rủ. Trăng gầy lửng lơ.
Nghìn sao vun vút tỏ mờ,
Hồn chung vạn nẽo, lời thơ Tâm Tình.
Dù cho Phật Thánh, hiện thân, sinh.
Đâu khác như Ta diễn lộ trình
Vẫn một sớm chiều man mác tính
Do lòng đồng hóa hợp duyên trinh.
Ta đứng nhìn mây ý mộng vàng
Thời xưa Chư Tổ vẫn cưu mang
Nhân sinh vạn tướng hồi Như Tướng
Cốt rõ Nguyên Chân tỏ Niết bàn .
Dù rằng: Phật Thánh đến Phàm Phu
Chưa thấu Duyên Căn vẫn mật mù
Bổn Thể xoay vần Hoa Pháp Tính
Chẳng thông phân tách, kém duyên tu.
Hôm nay hiệp cảnh trời mây,
Tâm tình Chư Tổ vơi đầy đồng sinh.
Mấy ai rõ thấu chính mình,
Của Như Lai dụng, hiện hành Pháp Thân.
Lòng vàng, lòng trổi chuông ngân,
Mùa thu gợi nhớ vẹn phần xinh xinh.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
(Ngày : 09-6, Qúy Sửu)
08-07-l973