–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

LÚC NÀO ĐƯỢC TU ?

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 9320)
LÚC NÀO ĐƯỢC TU ?
Bậc tu cần hiểu đặng đường tu,
Hoá giải vô minh thoát khỏi mù,
Bằng giữ Tín Tâm chưa rõ lối,
Trăm năm vạn kiếp chịu thiên thu.
Gặp lúc được tu Ta chẳng tu,
Tâm hằng phân tách Dại, Khôn, Ngu,
Đương nhiên dị biệt, lòng đen tối,
Dù niệm Phật hoài, chính chưa tu.
Biết tu gặp cảnh trái ngang
Lòng an nhiên tỉnh,chính đàng đương tu.
Gặp khi gai mắt trái lời,
Tâm không oán tức, tức thời được tu.
Biết tu xem xét nghiệp mình,
Trước sau hối cải, là mình đang tu.
Bậc tu, chớ vọng đâu xa,
Quán nơi gia cảnh trong nhà để tu.
Người ơi! Tu cốt lai hoàn
Chớ nào có phải tu mang giận hờn?
Người ơi! Tu cốt tỏ chân (chân lý)
Chớ nào có phải tu cần vinh hoa?
Người ơi! Tu cốt Tâm hòa
Tạo nền ĐỨC TRÍ mới là chính tông.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày l5 tháng 02 năm Giáp Dần (1974 )