–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

LƯU BÚT KHAI ĐẠO QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7442)
LƯU BÚT KHAI ĐẠO QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
LƯU bút khai hoa viết sổ vàng,
NIỆM tình Sư Bổn trổ muôn phương,
KHAI thông vạn nẽo về Như Trí,
ĐẠO rõ chân nguyên tỏ Niết Bàn.
ĐÀ NẴNG cung nghinh,ngày tháng chín,
QUI NHƠN chung lễ đẹp duyên khang,
NHỨT TÂM thường tịnh, xây Tam Giới,
NGUYỆN ĐẲNG Vương Tôn. Bát Niết Bàn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày mùng chín,tháng chín, năm Qúy Sửu
04-10-1973