–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TÔI NGHÈO

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8978)
TÔI NGHÈO
Tôi nghèo cháy túi chẳng tiền nong,
Biết hỏi ai đây chỉ hỏi lòng,
Giác Ngộ tưởng đâu giàu bởn lắm,
Mê lầm mòn mỏi ngóng chờ mong,
Tam Nguyên thường diễn tuồng trông Phật,
Tứ Thánh dệt thành dạ trắng trong,
Thử nhắn mười phương, phương có thấu,
Đương Lai Sanh Hạ trọn Chân Tôn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Mùa Thu Quý Sửu 21-08
( 17-09-1973 )