–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐẠI LỄ ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ. ÁI HOÀI

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7805)
ĐẠI LỄ ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ. ÁI HOÀI
Hôm nay Đại Lễ Dược Sư,
Ba mươi tháng chín chứng từ Pháp thân.
Vài Tín Chúng xếp chân qùi gối,
Một Nhà Sư thầm trối hương đăng,
Tượng Chí Tôn chẳng nói không năng,
Hương trầm tỏa bay giăng đất Thánh.
Ngoài cổng chùa chung quanh vắng lạnh,
Có đôi con chó nhỏ chạy lung lăng.
Cảnh nầy ai thấu chăng ai?
Vắng bóng Chư Tăng dạ ái hoài,
Mật cảm trầm tư hồn viễn xứ,
Diễn tuồng hạ kiếp đến hoàn lai.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
30 tháng 9 năm Mậu Ngọ
(31-10-1978)