–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CẢM THI - NĂM ĐINH TỴ - KHAI BÚT TÂN NIÊN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8572)
CẢM THI - NĂM ĐINH TỴ - KHAI BÚT TÂN NIÊN
Năm nay ăn tết sơ sài,
Sang năm ăn tết thắp vài nén hương.
Đố ai cắt nổi tình thương,
Đố ai đã tỏ con đường Nhất Tôn?
Xuân về, tết đến lưu tồn,
Bá thiên vạn triệu chỉ dồn năm nay.
Lương dân tri đạo nào hay,
Bởi vì thương ghét phơi bày hạ lai.
Ta nào quái ngại Vương Đài,
Hiện thân thuận nghịch diễn hai tấm tuồng.
Đời vạn nẻo, đất trăm phương,
Phật Vương,Chư Phật một đường giác nguyên.
Dù cho phải trái vốn nguyền,
Của nơi hành dụng vẹn tuyền giới sinh.
Rồi đây rạng rỡ bình minh,
Lời TA tuy khuất, Anh Linh vẫn còn.
Tiếng vang thơm. Tiếng không mòn,
Đạo đời hiệp nhất. Phật còn trơ trơ.
Xuân nay TA ghép lời thơ,
Gởi ai Chân Tử, tôn thờ tình trong.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Lúc 20g tối 30 tháng chạp
Bính Thìn đến Đinh Tỵ (17-02-1977)