–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

XUÂN MỚI NĂM BÍNH THÌN. Xuân đầu tiên Hai Miền ăn Tết

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8135)
XUÂN MỚI NĂM BÍNH THÌN. Xuân đầu tiên Hai Miền ăn Tết