–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

BỘ PHẢN GỎ

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8326)
BỘ PHẢN GỎ