–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TÔI THẢ HỒN THƠ. Tình Xuân năm Qúy Sửu 1973

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7550)
TÔI THẢ HỒN THƠ. Tình Xuân năm Qúy Sửu 1973
Tôi thả hồn thơ giữa buổi Xuân,
Cúc vàng, Lan trắng đẹp bao tuần,
Phải chăng non nước Tình muôn thuở,
Nắng sớm sương non ngát ý trinh.

Tôi thả hồn thơ giữa lúc này,

Những cành sen nở đẹp Đông Tây,
Gió thanh thoang thoảng hoàn trăm nẻo
Xuân đến, năm sang với tháng ngày.

Tôi thả hồn thơ gợi những gì?

Gợi Tình Kim Cổ đẹp Thiên Y,
Nghĩ đôi bạn hữu hoa râm tóc,
Cung Chúc Tân Niên trọn Quế Chi.

Tôi thả hồn thơ để ngỏ lòng,

Tình Tôi Xuân mới đẹp song song,
Quý nương vạn quý về như quý,
Sửu thuộc tính gì ai biết không?

Tôi thả hồn thơ gởi viếng nhau,

Còn hơn vạn thiệp sắc khoe màu,
Lòng Tôi giao cảm Tình Thiên Trúc,
Vạn Thọ Trường Xuân vốn trước sau.

Hôm nay Tôi gởi lời thơ,

Miễn sao Tứ Chúng đến bờ Giác Nguyên.
Hương thơm đâu hẵn lời Nguyền,
Trọn Tình duy nhất hợp duyên không thừa.
Trao lời Tôi nghĩ sớm trưa,
Ngày Xuân gởi đến vẹn vừa Ba Thân.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN