–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TÌNH THI SINH NHẬT

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6446)
TÌNH THI SINH NHẬT
Từ thuở ngàn xưa, nay gặp đây,
Rằng Nhân Duyên trước đã cao dày,
Chung vui an hợp Thời Sinh Nhật,
Giảng giải đưa qua thoát mộng này.
Tôi nhìn Chân Tử hợp hòa vui,
Trổi khúc Âu Ca chẳng sụt sùi,
Say đạo rồi đây cùng Tỏ Đạo,
Vui Tình Duy Nhất thuận giòng xuôi…
Hôm nay Hai Bốn tháng Mười Hai,
Vì Nguyện cùng ai xây Bảo Đài,
Để rõ mối giềng nghiêm chỉnh pháp,
Tốn từ Duy Nhất một không hai.
Tôi vui, vui sẵn Nguyên Đài,
Các ông nung chí miệt mài Chân Tôn.
Ngày mai đến chốn trường tồn,
Hợp Tam Thế hợp Nhất Nguyên song đồng.
Hay là lãnh Pháp Chân Không,
Hạnh Nguyền,Nguyền Hạnh,tỏ thông mối giềng.
Gặp nhau buổi lễ giao duyên,
Cũng ngày Hai Bốn lời nguyền năm xưa.
Dù cho lời nói sớm trưa,
Đều là Bảo Pháp quyết đưa trao người.
Ngày nay chính buổi vui tươi,
Tôi ông hợp nhất tốn từ Phật Tôn.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Kỷ niệm 24 tháng Chạp Kỷ Dậu (20-01-1971)