–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

CẢM THI SINH NHẬT 24-12

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7214)
CẢM THI SINH NHẬT 24-12
Đông trả về Đông, Xuân sắp sang,
Chuyện Đời hay Đạo vẫn lai hoàn,
Đương nhiên mạt pháp kia vừa dứt,
Thời Chánh liền ra tiếp vẻ vang.
Lời nói ấy trăm ngàn chân thật,
Ngồi nơi đây phảng phất hương thơm,
Sum vầy TẠNG kết. HOA hờn,
Mê lầm tan dẹp, Giác hoàn Chân Nguyên.
Tôi đã đến, bao lần Tôi đã đến,
Cùng anh em thân mến vuốt ve,
Từ nghìn xưa nay vẫn cận kề,
Bao phen giải chấp, tỉ tê phơi bày.
Ngày nay cũng một ngày nay,
Mấy ai có biết có hay là gì?
Đương Lai sanh hạ Cố Tri,
Vui chung chung hưởng trọn ngày Hiện sinh.
Hôm nay Hai Bốn tháng Mười Hai,
Tôi nói lời Thơ chẳng ái hoài,
Phật Thánh an vui niềm diễn ảo,
Phàm phu mong đợi ánh Như Lai.
Nôm na Tam Thế xây hương khói,
Nhộn nhịp Tứ Tăng cố miệt mài,
Nào hẳn Đến Đi, đâu có đặng?
Chung qui Tin Trọn, Đắc Hoàn Lai.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
 24-12 Canh Tuất (20-01-1971)