–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

THÂN TÂM

20 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 54905)
THÂN TÂM


Tải xuống download-icon_greennghe