–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

16_PHẬT CỦA NGŨ ẤM MA

11 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 65468)
16_PHẬT CỦA NGŨ ẤM MATải xuống máy