–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

QUAN ÂM CỨU KHỔ 1-7-2018, NHÂN ĐẠI LỄ ĐỨC VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT BÁT ĐẠI NIẾT BÀN 18-5 MẬU TUẤT

03 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 6719)
QUAN ÂM CỨU KHỔ 1-7-2018, NHÂN ĐẠI LỄ ĐỨC VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT BÁT ĐẠI NIẾT BÀN 18-5 MẬU TUẤT