–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

DANH SÁCH PHẦN THUYẾT GIẢNG TRÊN YouTube  

Ban Hộ Đạo đang cố gắng tải lên tất cả phần thuyết giảng, kinh tụng (âm thanh)... còn lại lên Youtube. Rất mong Quý Vị vui lòng chờ đợi.
Những thời pháp mới kể từ nay cũng sẽ được tải lên Youtube và liệt kê vào danh sách này.
Danh sách này mới được cập nhật lúc 4 giờ chiều  ngày 3-7-2018.

Ban Hộ Đạo chân thành cảm ơn sự hợp tác của nhiều Chân Tử và đặc biệt của Giác Tuấn, Giác Phong, Tâm Hỷ.

SỐ

TỰA

NGÀY

YOUTUBE

001

BẢN THỂ TÂM

2003

https://youtu.be/ErqK-WHWuQY

002

DUY NHẤT PHÁP MÔN NHƯ LAI TẠNG

2003

https://youtu.be/yTLTphY5RB8

003

NHÂN DUYÊN

2003

https://youtu.be/yEARKtR4UDM

004

SANH TÂM TU TỎ TÁNH

2003

https://youtu.be/8TU5ymprPU8

005

PHỔ CHIẾU QUANG NHƯ LAI

2003

https://youtu.be/wLdR5onyd7I

006

PHÁP ĐẢNH NHƯ LAI TẠNG

2003

https://youtu.be/Qs0RSiuDDJg

007

VẠN PHÁP ĐỒNG Y

2003

https://www.youtube.com/watch?v=d_fY6_cgeCs

008

TỰ TÁNH TỎ TÁNH

2003

https://youtu.be/thhW4KpKp0M

009

TỨ ĐẠI GIẢ HỢP

2003

https://www.youtube.com/watch?v=0t1gxwWpQPg

010

VÔ NGÃ

2003

https://youtu.be/B79VeqRE32U

011

TRÍ TUỆ CỨU CÁNH 

2010.10.04

https://youtu.be/l7YAdlNs_zQ

012

BÁT NHÃ TRÍ

2010.04.05

https://www.youtube.com/watch?v=yZNVt9jBbps

013

CÔNG ĐỨC PHẨM

2003

https://youtu.be/oLBt-eX5GeE

014

VÔ THƯỜNG

2003

https://youtu.be/G66YU1xFASQ

015

NHÂN DUYÊN SANH

2003

https://youtu.be/2TxC2S_U-Bs

016

PHẬT CỦA NGŨ ẤM MA (giảng kinh A Di Đà)

2011.12

https://youtu.be/o_RBQ1Jq640

017

NHƯ LAI PHÁP

2013.05.12

https://youtu.be/sm8eckRO74w

018

BỒ TÁT LÃNH PHÁP

2016.09.11

https://youtu.be/h8bcFa9llJM

019

TÁNH CHÍNH TÂM 10-2016

2016.10.30

https://youtu.be/znZFRCY7_0A

020

VÍA A DI ĐÀ 2011

2011

Đang thực hiện

021

CHÁNH BÁO 12.2016

2016.12.18

https://youtu.be/pf02Vg1Esig

022

BỔN LAI DIỆN MỤC 1.2017

2017.01.15

https://youtu.be/6xvXaWB3EpY

023

NGHIỆP LÀ TỘI TỔ TÔNG

2017.05.07

https://youtu.be/IKhEmfpPIyQ

024

PHẬT TRI KIẾN

2017.06.25

https://youtu.be/KcQrqoxr7P0

025

VỌNG TƯỞNG VỌNG ĐẢO

2017.07.22

https://youtu.be/lAqM9Yu2kmo

026

VU LAN 2017

2017.09.02

https://youtu.be/71WyYgGuq2s

027

LONG HOA SẤM NỔ 11.2017

2017.11.12

https://youtu.be/nES7iX-FIeg

028

BÁT ĐẠI NIẾT BÀN

2013.06.30

https://youtu.be/CT1gR3Q-PXA

029

NGHIỆP CHỦNG CHÚNG SANH

2013.06.16

https://youtu.be/3RAbJUyaDxA

030

BỒ TÁT PHÁP

2013.05.26

https://youtu.be/73oCznZXitM

031

NHƯ LAI THIỀN

2013.07.14

https://youtu.be/eaCPbV3NCgA

032

HÀNH ĐỂ ĐẠT

2013.08.04

https://youtu.be/9M25S9vwZHY

033

QUAN ÂM HÀNH BÌNH ĐẲNG

2013.09.01

https://www.youtube.com/watch?v=TN6TQpL88nM

034

DŨNG TRÍ

2013.09.15

https://youtu.be/ggY8wuh6h_A

035

TU VỚI MA

2013.10.13

https://youtu.be/CwHRN1mczu0

036

GIÁC HOÀN CHÂN NGUYÊN

2013.11.10

https://youtu.be/E1tUHy23f1s

037

LINH ỨNG HIỆN (BÁT ĐẠI NIẾT BÀN P.2)

2013.10.27

https://youtu.be/UjgnzrIptYU

038

CÕI VÔ HÌNH

2013.11.24

https://youtu.be/zyNQm6Oes2A

039

PHÁP THÂN PHẬT

2013.12.08

https://youtu.be/bd_Q5iS3Zxo

040

TU CHỨNG

2013.12.22

https://youtu.be/8ntKiSgwnHA

041

TIN VÂNG KÍNH

2014.01.05

https://youtu.be/vj7QOjvwLSE

042

MÊ ĐỂ NGỘ

2014.01.19

https://youtu.be/TTV5F7uGBVc

043

TU ĐẠT CHÂN PHÁP

2014.02.16

https://youtu.be/4z0lyXF0L7Y

044

HỢP HÓA SANH VẠN VẬT

2014.03.02

https://youtu.be/MR2QhCY0Wso

045

TÔN CHỈ PHẬT THỪA

2014.03.16

https://youtu.be/gyQBfYgxuUc

046

CHÁNH BÁO THỌ BÁO

2014.03.30

https://youtu.be/NkUFKkge4XQ

047

KINH NGHIỆM NHƯ LAI THIỀN (1)

2014.04.27

https://youtu.be/DzI32w-bVqw

048

VỌNG TƯỞNG LOẠN TƯỞNG

2014.07.13

https://youtu.be/y-vDVOrV_qo

049

GIẢI THOÁT TÂM

2014.11.15

https://youtu.be/Lum8xmKELb8

050

VU LAN GIÁP NGỌ 2014

2014.08.10

https://youtu.be/c8U1RrSeOFQ

051

TÂM THÔNG ĐẠT

2014.12.14

https://youtu.be/TJuw1khtO9s

052

ĐỊNH LÀ PHẨM CÔNG ĐỨC  8 tháng 4

2015.05.25

https://www.youtube.com/watch?v=cYOiQwwcfn8

053

GIÁC NGỘ PHẢI GIẢI NGHIỆP

2015.09.20

https://youtu.be/2z1aLB4n4zE

054

GIẢI THOÁT KHỔ

2015.11.01

https://youtu.be/6Lk2ldO3MJ0

055

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

2016.06.19

https://youtu.be/i-_YgeFuBpM

056

ĐỊNH TÂM

2014.05.11

https://youtu.be/gxIm-CB06-o

057

ĐỊNH HẢI NHẤT TÔN

2014.06.15

https://youtu.be/K08l2nSnwWU

058

NHẪN ĐỂ THÀNH ĐẠT

2014.10.19

https://youtu.be/hMNayMcvH7c

059

TƯƠNG SONG

2015.01.18

https://youtu.be/7mL0nqj5fqU

060

THỊ CHỨNG PHÁP

2015.04.18

https://youtu.be/io-rkH22MiQ

061

PHÁP KHÔNG THÂN

2015.05.17

https://youtu.be/IILuH9Lb16w

062

HƯ KHÔNG ĐẠI

2015.06.28

https://youtu.be/SICdTwePGRc

063

PHỔ CHIẾU QUANG 2015

2015.08.02

https://youtu.be/MnFjgYTAPhI

064

VU LAN ẤT MÙI 2015

2015.08.23

https://youtu.be/XCS5YMXnLkM

065

ỨNG CÚNG 2015

2015.11.29

https://youtu.be/yqSgg55CU3U

066

KIM CANG THÂN

2015.12.27

https://youtu.be/TrvP1tO450o

067

CHỨNG NGỘ 2016

2016.01.31

https://youtu.be/d9ARwFWDEC8

068

TẬP NHIỄM THỌ CHỦNG

2016.03.30

https://youtu.be/hJ9BCaho2m8

069

THỌ LÃNH VẠN PHÁP 2016

2016.04.17

https://youtu.be/M6wLelYS9NU

070

GIÁO PHÁP 2016

2016.05.15

https://youtu.be/84ZAReb4mQM

071

VU LAN QUÝ TỴ 2013

2013.08.13

https://youtu.be/SkghsQCVkTE

072

12 LỜI NGUYỆN A DI ĐÀ 12.2017

2017.12.31

https://youtu.be/gwPvz04DvN8

073

CÔNG & ĐỨC 2.2018

2018.02.27

https://youtu.be/HIYc0Z7H694

074

QUAN ÂM CỨU KHỔ 1-7-2018

2018.07.01

https://youtu.be/AcGBhU58KYc

 

LỜI THƠ PHẬT ĐẠO 1–5

2006

https://www.youtube.com/watch?v=0B9UzA-BbDA

 

LỜI THƠ PHẬT ĐẠO 6–10

2006

https://www.youtube.com/watch?v=fTNcxiHaOCc

 

LỜI NGUYỆN ĐỨC A DI ĐÀ

 

Đang thực hiện

 

KINH TỤNG BIỆT TÔN VÔ THƯỢNG ĐẲNG

 

Đang thực hiện

 

KINH TỤNG A DI ĐÀ

 

Đang thực hiện

 

KINH TỤNG PHỔ MÔN

 

Đang thực hiện

 

LỜI KHAI THỊ CỦA ĐỨC VÔ THƯỢNG DI LẠC TÔN PHẬT

 

Đang thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH VIDEO YouTube

SỐ

TỰA

NGÀY

YOUTUBE

Video-001

SỰ KỲ DIỆU THIÊN NIÊN KỶ - toàn tập

2009.03

https://www.youtube.com/watch?v=Ggp2kNPi_lM

Video-002

LỄ ĐẠI THỌ 80 ĐỨC DI NHƯ BỒ TÁT MA HA TÁT (Las Vegas)

2016.05

https://www.youtube.com/watch?v=g2rowaeJdDk

Video-003

HÀNH DỤNG NHƯ LAI TẠNG (London)

2013.03

https://youtu.be/M8f0t9TEXX4

Video-004

P1 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=-TBZI793suI

Video-005

P2 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=8AL-SiI0GYY

Video-006

P3 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=VuJ45bDkn2g

Video-007

P4 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=DUYlHxZJx-s

Video-008

P5 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=sSt7hbTmUBA

Video-009

P6 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=fMQTShjI3X4

Video-010

P7.1 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=kSvcwRmGWuk

Video-011

P7.2 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=HHGLabUL698

Video-012

P8 KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỖ ĐỨC NGỌC TẠI THIỀN VIỆN PHÁP TẠNG LAS VEGAS

2017.10

https://www.youtube.com/watch?v=0LF3GiC7ek8