–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10905)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9725)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9812)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9219)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8513)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10311)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12046)