–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12464)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11224)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11628)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10724)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10147)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11718)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13851)