–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11350)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10086)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10117)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9521)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8769)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10703)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12531)