–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11815)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10717)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10939)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9973)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9293)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11130)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13052)