–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11137)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9910)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9957)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9323)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8606)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10529)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12266)