–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10810)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9653)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9758)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9054)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8450)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10244)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11962)