–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13173)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11998)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12324)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11432)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10994)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12497)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14711)