–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11644)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10482)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10534)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9785)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9140)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10981)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12887)