–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13641)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12429)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12798)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11795)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11528)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12864)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 15569)