–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13385)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12208)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12537)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11646)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11262)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12694)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 15258)