–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11603)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10445)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10500)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9748)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9086)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10965)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12849)