–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14542)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13522)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13574)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12615)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12517)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13519)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 16472)