–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11932)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10881)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11167)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10350)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9650)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11298)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13310)