–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14049)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12809)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13121)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12075)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11970)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13090)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 15948)