–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12996)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11745)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12197)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11290)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10855)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12314)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14494)