–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 14375)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13302)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13399)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12470)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12404)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13393)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 16297)