–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11487)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10269)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10306)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9648)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8905)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10848)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 12719)