–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
18 Tháng Hai 2011(Xem: 10353)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9254)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9239)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8699)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 8095)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 9949)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 11433)