–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15348)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14768)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20282)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12963)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12356)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13100)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 31753)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25677)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13251)