–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13799)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13364)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 17452)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11681)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11255)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11464)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 28723)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23846)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11822)