–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11787)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12001)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16337)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10533)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9879)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10218)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26254)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21781)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10852)