–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16032)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15795)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20938)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13470)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12797)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 13760)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 32826)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26618)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14121)