–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10500)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10978)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15516)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9436)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8823)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9069)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23888)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20330)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9977)