–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11245)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 11517)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15944)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9978)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9368)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9675)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 25060)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 21066)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10481)