–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9939)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10510)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 14991)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9032)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8372)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8497)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22896)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 19475)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9148)