–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10433)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10903)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 15451)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9381)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 8747)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9003)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 23806)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 20263)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 9884)