–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12409)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 12096)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 16452)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10652)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10078)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10380)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 26499)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 22207)
17 Tháng Hai 2011(Xem: 10972)