–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

DƯỚI MẮT THIỀN SƯ

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 21106)
DƯỚI MẮT THIỀN SƯ
sunrise_gum_australia_1
Dưới mắt Thiền Sư, vũ trụ đối với con người cùng vạn vật, từ hình sắc đến chưa hình sắc thảy đều được nhiếp thu sắp xếp nơi hàm chứa trong kho tạng. Vũ trụ trợ giúp cho con người cùng các sinh vật có cái nghe thấy biết tinh nhuệ thần thoại siêu nhiên, siêu Tiên Thần mà chính con người cùng các nhân loại không hiểu chi cả, ngỡ nơi ấy là của mình. Thân mạng con người, khi kết hợp đầy đủ liền có cái nghe thấy biết làm đường dây liên lạc giữa con người với vũ trụ, sự tương quan mật thiết, nơi khẽ động giao cảm trong con đường dây ấy không sai chạy, có những gì vũ trụ diễn tiến, vũ trụ phát sinh, vũ trụ hóa giải thảy đều tương ứng nơi con người với vũ trụ.


– Thiền Sư Bồ Tát Di Như viết lời dẫn nhập.