–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

72 CÂU VẤN ĐÁP

17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 16032)
72 CÂU VẤN ĐÁP