–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

GỞI ĐẾN CÁC CHÂN TỬ. XUÂN NĂM MẬU THÂN

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7425)
GỞI ĐẾN CÁC CHÂN TỬ. XUÂN NĂM MẬU THÂN
Tin xuân rộn rã nghìn phương,
Mai vừa trụi lá, Lan thường trổ bông.
Hôm nay nắng mới tỏa hồng,
Đượm tình Hoa Pháp, đượm lòng vui say.
Mậu Thân chung hợp sum vầy,
Chân Tử cầu tiến gợi đầy Xuân sang.
Pháp Tùng Tỏ Tạng khải hoàn,
Hoa trăm trăm nhụy mở màng vô minh.
Khéo thay chí tạo thanh bình,
Điểm tô Phật Bửu trọn tình Tam Thiên.
Vui xuân đồng hạnh vẹn tuyền,
ĐẠI NHỰT Diệu Dụng lời nguyền ai ơi.
Miễn sao Độ thoát hiện thời,
Chúc Xuân Chân Tử chung mời thưởng Xuân.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN