–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

MỪNG XUÂN TÂN DẬU

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7768)
MỪNG XUÂN TÂN DẬU
Xuân về phải chịu cảnh tình suông,
Bởi thế cho nên hưởng Tết thường,
Sông cạn vẫn còn bờ cõi nước,
Núi dài trang trải lý cang cường,
Hồn chung lớp lớp, lòng dân nhỏ,
Cảnh đẹp nơi nơi, chí sẳn vươn,
Hòa dịu hương bình, say với pháo,
Cộng đồng muôn mặt, Tết Đông Phương.


TỊNH VƯƠNG - TỪ THẾ THỌ
Nha Trang, ngày 8-1-1981