–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

TẶNG BÁC SĨ THIÊN

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6873)
TẶNG BÁC SĨ THIÊN
Vân Thiên nước đọng trời xanh,
Nào ai tỏ thấu, ngọn ngành đảo điên.
Từ thế giới đến Thần Tiên,
Phải chăng ước hẹn, lời nguyền Hạ Lai.
Rồi đây ánh sáng nguyên đài,
Vần xây diển khúc cả hai tấm tuồng.
Gió êm nước suốt muôn phương,
Tự nhiên kê kiểm con đường lầm sai.
Hương thơm buông tỏa TÔN ĐÀI,
Ghép ghi đôi chữ Vân Thiền hiểu chăng.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN