–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

KHUYẾN TU

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7727)
KHUYẾN TU
Ghét-Thương-Phải-Quấy biết bao là,
Xem xét đo lường giữ lấy TA,
TÂM để rỗng không thường Nhẫn Nhục,
Bữa hằng thông thả, phải tiêu ma,
Nếu người Tri Kỷ nên an phận,
Dẫu kẻ Oan Gia vẫn cộng hòa,
Miển tấm lòng nầy không quái ngại,
Mười phương chứng đặng Lục Ba La.


DI LẠC TÔN PHẬT