–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

MỪNG XUÂN MỚI

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 6997)
MỪNG XUÂN MỚI
Xuân xưa không chi lạ,
Thời nay ăn Tết chạ,
Nửa chịu chơi theo Âu
Nửa ưa dùng Đông Á.
Các Cụ kiêng xông nhà,
Còn Bà cử mắng la,
Trẻ em vui thích quá,
Trai gái chạy Honda.
Sự mừng chúc cũng pha,
Gặp nhau chỉ qua loa,
Chào hỏi lộn zu-Moa,
Pháp-Việt-Mỹ đầu hòa,
Xuân mới thú lắm ta.
Tết chung cùng Âu-Á,
Tết hợp cẩn gần xa,
Tết cải tiến ông cha,
Tết Cộng Hòa bất tận.


DI TỪ
Kỷ niệm năm Kỷ Dậu (1969)