–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

HỠI CHÂN PHẬT TỬ !

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7768)
HỠI CHÂN PHẬT TỬ !
Người ơi! Suy nghĩ thế nào?
TA đem Thiện Mỹ đặt vào Thiện Minh.
Phải chăng Bổn Nguyện lộ trình,
Dụng lưu Bảo Pháp, Duyên Trinh vãng hồi.
TA thường lắm tỏ khúc nôi,
Miễn sao Hoàn Giác, sao ngồi Điểm Câu?
TA cùng xây lại nhịp cầu,
Đừng vương so tính cạn sâu đo lường.
Chính mình tự cản muôn phương,
Để TA gánh chịu nhiều đường đón đưa.
Dù sao chung kết Tam Thừa,
Gom về duy nhất để vừa Thích Tôn.
Đó là lời hẹn Bảo Tồn,
Lời nguyền trong ấy vẫn còn trong TA.
Nay TA kêu gọi gần xa,
Thiên Nhân chung thế cùng TA hương nguyền.
Lời nầy lời nói Tròn Duyên,
Hởi Chân Phật Tử vẹn tuyền cùng TA.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
11-12-1971 (Tân Hợi)