–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

MA BẮT MẶT NGƯỜI TA

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7396)
MA BẮT MẶT NGƯỜI TA
Không ngờ dân chúng sống thời ma,
Vang dội âm thanh khắp khắp nhà,
Thiên hạ lo âu đâm sợ hãi,
Đâu ngờ ma bắt mặt người ta.
Thái Dương vừa trổ cứu người ta,
Bình tĩnh như nhiên khắp khắp nhà,
Thiên hạ thái bình đừng sợ hãi,
Phải chăng ma bắt mặt người ta.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN