–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

NGHE THẤY BIẾT

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7962)
NGHE THẤY BIẾT

Chớ tìm ảo vọng xa xuôi,
Nhất ngôn Phật pháp, phá đui giải mù.
Kẻ Nghe Thấy Biết trơn lu,
Không lầm, không lỡ, hết mù vẹt mê.
Nghe sao Tâm ý đề huề,
Thấy sao bình thản, được về Chân Như.
Biết trên khắp dưới tận từ,
Không lầm, chẳng lỡ, đẹp tươi vạn phần.
Đó là Tri kiến Nguyên Nhân,
Nào xa đâu cách được gần Như Như.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
08-09-1971 ( Tân Hợi ) Giá Lâm Đà Nẵng kỳ 1