–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

PHÁP ĐỘ THỜI ĐÔNG ĐỘ, ẤN CHỈ I

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8300)
PHÁP ĐỘ THỜI ĐÔNG ĐỘ, ẤN CHỈ I
PHẦN KỆ:
Tây Phương cực lạc trổ huỳnh quang,
Đông Độ Đương Lai đã mở màn,
Diệu dụng tương song về nhất tướng,
Tứ loài đang diễn mộng chưa tan.

PHẦN GIẢI:
Ta đi Tây Độ tỏa huỳnh quang,
Ta lại Đông Phương vẹt bức màn,
Hòa hợp tương song đồng hiện tướng,
An khang lạc quốc trọn vinh quang.


PHẦN DIỄN:
Ai hiểu đến Ta giữa lúc nầy,
Ráp vần xoay vận hiệp Đông Tây,
Lời thề Vương Bảo tô nền tảng,
Cốt vãng hồi sanh thoát đọa đày.

PHẦN HÓA:
Thiên Tiên mừng rỡ vỗ tay,
Địa Tiên ngơ ngẩn châu mày thở than
Nhân sinh đi đứng ngỡ ngàng,
Các hàng Bồ Tát cười vang vui mừng.
Tam Giới rung chuyển chưa ngừng,
Ta ngồi Bửu Tọa vạn tuần xinh xinh.


PHẦN ẤN CHỈ:
Thế nhân cầu đạo chân thành,
Long Hoa nào rõ trở thành đảo điên.
Thân phàm Long Thọ vẹn tuyền,
Còn TÂM ÓC TRÍ của Tiên. Thánh. Thần.
Giác toàn chính thật là THÂN,
Tại sao chưa tỉnh phân vân nỗi gì?
Tìm đâu? Nhìn thẳng bài thi,
Lời Ta đã ngỏ những gì Phật ngôn.


– TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
 giờ Ngọ, ngày 20. 01 năm Đinh Tỵ
 9. 3. l977