–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

ĐƯỜNG VỀ

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8561)
ĐƯỜNG VỀ