–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

MÙA XUÂN GIAO HẸN ( RA ĐỜI )

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7122)
MÙA XUÂN GIAO HẸN ( RA ĐỜI )
Xuân giao hẹn, mùa Xuân giao hẹn,
Lời hứa cùng non nước bao phen,
Rượu Thiên Tiên uống hãy còn thèm,
Mà nơi Nhân Thế, Xuân đem mấy lần.
Xuân Ta hẹn, Lan vừa chớm nở,
Cúc Huỳnh Hoa, hé mở Trần Gian,
Khi Ta đi xuân đúng khải hoàn,
Lúc về nhẹ bước Thu sang lỡ làng.
Trời Sắc Giới trang hoàng mong đợi,
Cõi Dục Thiên hoa rải khắp nơi,
Lọng vàng Cửu Báu rạng ngời,
Chiếc xe Thất Bảo đến nơi đợi chờ.
Xuân giao hẹn, hãy cùng Ta đến đó,
Ta mang về THẾ THỌ nhân gian,
Từ đây thêm đẹp Đạo Tràng,
Khắp trong Tam Giới, hưởng tròn năm Xuân.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Kỷ niệm xuân Tân Hợi (1971)