–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

HẠNH NGUYỆN

18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 7103)
HẠNH NGUYỆN