–“PHẬT ra đời có thẩm quyền độc lập chứng minh vũ trụ. BỒ TÁT có quyền chứng minh chúng sanh cấp bậc tu chứng.″

LỜI XUÂN CANH TUẤT

19 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 8093)
LỜI XUÂN CANH TUẤT

Xuân đến chẳng gì để chúc ông,
Tôi mong Tình Đạo nhịp song đồng,
Chân không nào phải Hồn Vô Tận,
Vốn đủ muôn phương DIỆU ĐỘ ĐỒNG.
Nói chi cho lắm chiều tà,
Giữa thời Đông Độ đưa qua bến bờ.
Gẫm suy cố gắng phá mơ,
Lướt qua Nghiệp Cản, vở bờ đón ngăn.
Tôi tuy chẳng nói không rằng,
Nhưng Tình duy nhất tôi hằng tặng trao.
Xuân về kêu gọi âm hao,
Gởi cùng Chân Tử, tu sao tiến đều.
Đừng vì THỜI MẠT hắt hiu,
Chớ nên Thọ Ngã trớ trêu dật dờ.
Gắn lên các bạn giải mơ,
Tôi xuân chúc Tết đón chờ Tạng Khai.
Rồi đây đưa bạn Giác Đài,
Tỏ tường mê giác không ngoài lời thơ.
Xuân nay duyên đẹp Tình chờ,
Lời thi nhắn nhủ, hửng hờ lợi chi.
Trăm năm có nghĩa lý gì,
Nghìn năm Tôi hẹn kiếp ni đón người.
Bốn chung HỶ XẢ TỪ BI,
Trở thành Bổn Nguyện tế vi tốn từ.
Xuân Canh Tôi gởi lời thi,
Để kêu Ba Cõi chớ đi đường cùng
Tôi gọi Lục Đạo thung dung,
Tôi đưa Chánh Giác cúc cung Tam Thừa.
Mọi bề đem đến sớm trưa,
Lời thơ Tôi tỏ, chúc thư Xuân Thường.


TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Trung Ương, 02- 01 Canh Tuất (1970)
Gởi đến các Chân Phật Tử Pháp Tạng toàn quốc